Erfaring

det hjelper å ha vært ute mange vinternetter før!

Du bør bli flink i Norge først!

Verdens lakseoppdrettseventyret startet for alvor i Norge tidlig på 80-tallet, og har i årene som fulgte spredd seg i hovedsak til Skottland, Canada og Chile. Etter over 40 år så er denne næringen per definisjon bærekraftig. Både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Men laks utgjør bare 3-4% av verdens totale fiskeoppdrettsproduksjon. Til tross for dette er Norges fiskeoppdrettsnæring verdensledende og lokomotivet innen både biologisk og teknisk forskning og utvikling av industrielt fiskeoppdrett globalt. Det er mange grunner til dette, blant annet gode naturgitte forhold, høyt utdannet befolkning, høy arbeidsmoral, lang maritim erfaring med fisk og hav, høy lønnsomhet, god kapitaltilgang, landsdekkende god infrastruktur, systematisk FoU, fornuftig forvaltning og rammeverk, politisk vilje osv.

Sammen med våre nettverkspartnere har vi i Vannfast AS vært med på mesteparten av denne fantastiske reisen og utviklingen. Først i Norge og deretter internasjonalt. Denne erfaringen er svært verdifull for de som nå enten skal inn på leverandørsiden i næringen eller på annen måte skal vokse og ekspandere produktportefølje og markeder. Du kan nå nyte godt av denne gjennom våre allsidige rådgivnings- og konsulenttjenester.

Tilbrakt over 12 år på hotell i over 65 land…

Suksess i de fleste marked har ofte vært proporsjonal med antall reisedøgn og kundebesøk, men dette er i hvert fall inntil videre snudd litt på hodet av Koronakrisen. En av Severinsens hovedoppgaver i årene hos AKVA group var, basert på selskapets visjon, utarbeide og gjennomføre selskapets strategi innen internasjonal teknologisatsing for både laksefisk og nye arter. Samt kartlegging av såkalte «emerging markets» med fokus på kundebehov, forretnings- og teknologiutvikling. Deretter å etablere og lede datterselskap, forhandlere og agenter i ulike land (Sverige, Finland, Russland, Spania, Italia, Hellas, Tyrkia, Tunisia, Zambia, Iran, Oman, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kina, Sør Korea, Japan og Australia).

Men det sies at «skal du få Gud til å smile, så fortell han om planene dine…». Eksportarbeid betyr ofte at du sikter på et bevegelig mål, overraskelsene kommer tett og snur fort opp ned på de opprinnelige planene. Da gjelder det å være godt forberedt og kunne omstille seg til endringene fort. Det være seg vulkanutbrudd, valutasvingninger, politisk uro, sanksjoner, konkurser, korrupsjonsforsøk, krigshandlinger og sist men ikke minst epidemier. Bare for å nevne noe av det som Severinsen har vært nødt til å takle i sin karriere. Nå tilbyr Vannfast AS denne spisskompetansen og mer, til andre aktører som skal ut i verden med sine produkter.

    Trond Severinsen – CV

    Livsfilosofi:

    Gjør det som er rett, selv om ingen ser deg.

    Det kalles INTEGRITET

    Kontakt oss for vannfaste rådgivnings- og konsulenttjenester innen havbruks- og akvakulturteknologi!