Tjenester

Dette kan vi hjelpe deg med

Visjon & Strategi

Eksportarbeid

U

Markedsanalyser

Produktutvikling

Markedsføring & Salg

Prosjektledelse

Forretningsutvikling

Organisasjon

Visjon, Misjon, Verdier, Mål, Strategi og Tagline

Dersom du lurer på forskjellen mellom alle disse, så er du i godt selskap. Det finnes ingen fasit på dette men det finnes mange gode forsøk! Vi i Vannfast har gjennomført mange slike prosesser tidligere og kan hjelpe deg med å forenkle og gjennomføre disse slik at de fører til de konkrete forbedringene og resultatene du ønsker for din bedrift.

 • En VISJON er et langsiktig og inspirerende mål du trolig aldri helt når…
 • En MISJON beskriver kort hva virksomheten er og hva den leverer
 • VERDIER beskriver virksomhetens interne og eksterne adferd og kultur
 • MÅL må være konkrete, forståelige, oppnåelige og ikke for mange
 • En STRATEGI beskriver hvordan virksomheten skal nå sin visjon (en plan!)
 • En TAGLINE er en setning eller uttrykk som skal selge produkter og styrke merkevaren til virksomheten. 

Markedsanalyser, Markedsføring og Salg

Det å ha kremmeren og entusiasmen i seg er avgjørende når noe skal markedsføres og selges uansett hvor du er i verden. Du kommer langt med et vennlig smil, normal høflighet og integritet i alle kulturer og verdensdeler. Men uansett marked og produkt må du også kjenne markedet godt og ha det «riktige» produktet, før du satser tid og ressurser på en lansering. Da bør du ofte starte med en tilpasset markedsanalyse for å øke sjansene for suksess. 

Det vil deretter ofte kreves svært ulike former for markedsføring og salgsarbeid avhengig av produkt, marked, konkurranse, timing osv. Vi i Vannfast har lang erfaring med markedsføring og salg av en svært bred produktportefølje i mange ulike marked, og kan hjelpe deg med å tilpasse dette slik at du får mest igjen for tiden og pengene du satser. Ingenting er bedre markedsføring enn et godt renommé og «word of mouth», men først må produkter finpusses, analyser og markedsføringen gjøres, merkevaren bygges og salgsapparatet slite ut noen par sko før du kommer så langt…!

  Forretningsutvikling, Kommersialisering og Organisasjon

  Spesielt unge og nystartede foretak mangler ofte erfaring innen praktisk forretningsutvikling, kommersialisering og organisasjonsbygging. Her kan vi i Vannfast tilby alt fra å være din mentor til å gå mer i dybden for å hjelpe deg med å løse spesifikke utfordringer eller å sette opp gode rutiner og systemer som er tilpasset din bedrift, som for eksempel innen:

  • Vurdere ulike forretningsmodeller, «go-to-market»- og markedsføringsstrategier
  • Økonomistyring (bank, regnskapsføring, kontantstrøm, budsjettering, finansiering osv.)
  • Kontrakter, avtaler, salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
  • Innkjøp, produksjon, varelager og logistikk
  • Kvalitetskontroll, dokumentasjon, godkjennings- og sertifiseringsordninger
  • Levering, montasje og oppstart i felt
  • After-Sales-Service, SaaS og HaaS, garantiforpliktelser og tvister
  • Tekniske og forretningsmessige Due Diligence
  • Head hunting, ansettelsesavtaler, insentivordninger, etiske leveregler, anti-korrupsjon ol.

  Eksportarbeid

  Det er svært krevende og ofte forbundet med høy risiko å satse på eksport, og det er avgjørende å gjøre hjemmeleksen sin grundig for å lykkes. Har du tålmodigheten, produktene, folkene og ressursene som trengs for å satse seriøst på eksport? Hvem skal jobbe med det, hva skal du selge og hvor bør du starte? Ofte er det viktigere å bestemme seg for hva man IKKE skal gjøre når forespørslene tikker inn fra ulike verdenshjørner… Fallgruvene er mange og det er her en erfaren rådgiver og stifinner som Vannfast vil være til uvurderlig hjelp, spare deg for store problemer og påfølgende økonomiske tap.

  Vi i Vannfast «have been there, done that and got the T-shirt» som amerikanerne ofte sier. En ting er å ha et produkt som du er «sikker på noen i utlandet vil trenge og kjøpe», men har du tenkt på viktigheten av alt det andre som må på plass for å virkelig lykkes på lang sikt?

  Eget datterselskap eller forhandlere/agenter, gode juridiske kontrakter, lovverk, Trade Finance (betalingsinstrument, bankgarantier, handelsregler, valutasikring, sanksjoner osv.), IDD av samarbeidspartnere og kunder (Integrity Due Diligence), kultur- og religionsforståelse, sikkerhets- og risikoanalyse, anti-korrupsjon, Code of Conduct, Global Compact 10, frakt og logistikk, forsikringer, patentering, sertifiserings- og dokumentasjonskrav, montering, installasjon og oppfølging når noe går galt?

  Produktutvikling

  Et godt produkt startet ofte med en god idé for mange år siden… Men det er svært langt fra en god idé til et kommersielt og lønnsomt produkt. Noen ganger er det en idé om et helt nytt produkt som ingen før har tenkt på. Andre ganger er det videreutvikling av eksisterende produkt. Men uten konstant utvikling og fornyelse, så dør de fleste gode produkt før eller siden. 

  Vi i Vannfast har gjennomført mange slike utviklingsprosesser tidligere og for en rekke store og små produkter innen havbruk og akvakultur. Vår ekspertise kan hjelpe deg med å gjennomføre gode utviklingsløp for dine idéer og produkter som fører til konkrete resultater og lønnsomme produkter, som for eksempel:

  • Kreativ og systematisk idémyldring
  • Rådgivning innen IPR (immaterielle rettigheter) og patentering
  • «Stage Gate» utviklingsprosesser (mulighetsstudie, planlegging og markedsbehov, design og utvikling, lanseringsforberedelser, kundepilot og full markedslansering).

  Og husk at det farligste man kan si i en utviklingsavdeling er: «We have always done it this way…». Tenk bare på musikkbransjen. Når musikk CDen «plutselig kom» så mistet titusener jobben i grammofonbransjen i USA.

  Prosjektledelse

  Når du endelig står der med den signerte kontrakten i hånden og du er fornøyd med marginene i Excel kalkylen, så er det fortsatt svært mye som kan gå galt før pengene er trygt på konto. Da er tiden inne for å levere kontrakten over til prosjektleder som skal sørge for at marginene oppnås, og helst forbedres. Men det er lettere sagt enn gjort, og erfaringene fra denne næringen viser at dette er en av de største utfordringene til leverandørindustrien. 

  Dette handler ofte om en rød tråd fra tilbudsprosessen til gjennomført leveranse, og at alle ledd holder god orden i sysakene. Bare ett eneste svakt ledd i denne kjeden er nok til at marginene fordufter og bedriftens renommé ofte blir skadet på toppen av det hele. 

  Vi i Vannfast har lang erfaring også på dette feltet og styrt prosjektledelsen på små og store prosjekter både i Norge og utlandet. Vi kan bidra med generell rådgivning eller å involvere oss direkte i spesifikke prosjekter sammen med dine prosjektledere.

  Kontakt oss for vannfaste rådgivnings- og konsulenttjenester innen havbruks- og akvakulturteknologi!